Menu
EU   leader   pSR   rb
A+ A A-

ПРОДЪЛЖАВА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ НА МИГ В ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК, ДИМОВО И МАКРЕШ

ПРОДЪЛЖАВА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ НА МИГ В ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК, ДИМОВО И МАКРЕШ

ПРОДЪЛЖАВА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ НА МИГ В ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК, ДИМОВО И МАКРЕШ

В конферентната зала на хотелски комплекс „Скалите“ – Белоградчик, се проведе работна среща за изготвяне на стратегия на местната инициативна група с участието на представители на всички заинтересовани страни – местния бизнес, НПО и местната власт. Тя е част от информационната кампания във връзка с популяризиране подхода Водено от общностите местно развитие.

Провежданите информационните кампании са в изпълнение на проект на община Белоградчик в партньорство с общините Димово и Макреш по мярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности& от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Очаква се до средата на месец май Стратегията за местно развитие да бъде изготвена и представена за публично обсъждане.

До края на месец април предстои да се проведат  нови информационни срещи и в общините Димово и Макреш.

Последно променена вЧетвъртък, 20 Април 2017 13:30
Влезте, за да коментирате
нагоре

„Този сайт е създаден в рамките на Договор №РД50-99/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 година