Menu
EU   leader   pSR   rb
A+ A A-

В БЕЛОГРАДЧИК СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ Избрана

В БЕЛОГРАДЧИК СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ

На 10 и 11 май 2017 година в Заседателната зала на община Белоградчик се проведе двудневно обучение за местни лидери от общините Белоградчик, Димово и Макреш. На  обучението присъстваха 22 местни лидери. Работната програма включваше няколко основни модула – запознаване с основните изисквания при управлението на проекти, с част от допустимите мерки по Подхода ВОМР, които осигуряват развитието на територията съгласно местните специфики и потенциал. В рамките на обучението беше разработен и примерен проект по някои от представените мерки.

 

 

Влезте, за да коментирате
нагоре

„Този сайт е създаден в рамките на Договор №РД50-99/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 година