Menu
EU   leader   pSR   rb
A+ A A-

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКИПА НА МИГ

На 12 и 13 май 2017 година се проведе и обучение за екипа на МИГ, целта на което беше придобиване на умения и изграждане на капацитет за функциониране на МИГ и прилагане на Стратегията за ВОМР. На него присъстваха 12…
Продължава...

В БЕЛОГРАДЧИК СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ

На 10 и 11 май 2017 година в Заседателната зала на община Белоградчик се проведе двудневно обучение за местни лидери от общините Белоградчик, Димово и Макреш. На обучението присъстваха 22 местни лидери. Работната програма включваше няколко основни модула – запознаване…
Продължава...

ПРОДЪЛЖАВА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ НА МИГ В ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК, ДИМОВО И МАКРЕШ

ПРОДЪЛЖАВА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ НА МИГ В ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК, ДИМОВО И МАКРЕШ В конферентната зала на хотелски комплекс „Скалите“ – Белоградчик, се проведе работна среща за изготвяне на стратегия на местната инициативна група с участието на представители…
Продължава...

МИГ „Белоградчик-Димово-Макреш" ТВ Видин

Общините Белоградчик, Димово и Макреш се обединиха в местна инициативна група. Това е сдружение с нестопанска цел, в което членуват трите общини. На учредителното събрание в града под скалите присъстваха 40 представители на местната власт от трите общини, на неправителствения…
Продължава...

ПОДГОТВЯ СЕ СТРАТЕГИЯ НА МИГ БЕЛОГРАДЧИК-ДИМОВО-МАКРЕШ

В Младежки дом – Белоградчик се състоя еднодневен информационен семинар за популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на разработка на Стратегия по Договор № РД 50-99/17.08.2016 г. Чрез него се предоставя безвъзмездна финансова помощ за…
Продължава...

УЧРЕДЕНА Е МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗА ОБЩИНИТЕ БЕЛОГРАДЧИК, ДИМОВО И МАКРЕШ

На 17.01.2017 г. от 13.00 часа в Заседателната зала на община Белоградчик се проведе Учредително събрание за създаване на Местна инициативна група (МИГ) по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) 2014-2020 г.  на „Програмата за развитие на селските…
Продължава...
Абонамент чрез RSS

„Този сайт е създаден в рамките на Договор №РД50-99/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 година