Menu
EU   leader   pSR   rb
A+ A A-

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛОГРАДЧИК-ДИМОВО-МАКРЕШ” Избрана

ПОКАНА  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛОГРАДЧИК-ДИМОВО-МАКРЕШ”

ПОКАНА  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА „МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛОГРАДЧИК-ДИМОВО-МАКРЕШ”

1. ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, представлявана от Борис Стефанов Николов;

2. ОБЩИНА ДИМОВО, представлявана от Лозан Георгиев Лозанов;

3. ОБЩИНА МАКРЕШ, представлявана от Иван Каменов Вълчев;

4. Сдружение с нестопанска цел „СПОРТЕН КЛУБ СКАЛИТЕ”,

представлявано от Людмил Митов Николов;

5. БОЯН МИНКОВ ИВАНОВ

6. ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ АЛЕКСИЕВ;

7. НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ;

8. „ЖИВКОВ, ЛИЛОВ, НЕШЕВ И СИЕ” СД, представлявано от Атанас

Замфиров Лилов,

9. ЕТ „ДЖУН – АНГЕЛ ДЖУНИНСКИ”, представляван от Ангел Николов

Джунински,

като членове на управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група

Белоградчик-Димово-Макреш”

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от Устава на сдружението, Ви каним да присъствате на заседание на общото събрание на сдружение „Местна инициативна група Белоградчик-Димово-Макреш”, което ще се проведе на 12.05.2017 г. в сградата на Община Белоградчик, ул. „княз Борис I”  No6 от 15:00 часа при следния дневен ред:

т. 1. Приемане на Решение за Одобряване на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на „Местна инициативна група Белоградчик-Димово- Макреш”.

т. 2. Приемане на решение за приемане на „РАБИША АГРО” ЕООД, ЕИК204434291 за член на „Местна инициативна група Белоградчик-Димово-Макреш”.

т. 3. Разни.

Материалите по дневния ред са достъпни в Сградата на община Белоградчик, на адрес гр.Белоградчик, ул. Княз Борис I No 6, ст.27

Членове на УС:

1. ....../п/............

Сдружение „Местна инициативна група Белоградчик-Димово-Макреш”

Борис Стефанов Николов;

2. ....../п/............

Лозан Георгиев Лозанов;

3 ....../п/............

Иван Каменов Вълчев;

4. ....../п/............

Людмил Митов Николов;

5. ....../п/............

БОЯН МИНКОВ ИВАНОВ

6. ....../п/............

ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ АЛЕКСИЕВ;

7. ....../п/............

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛОВ;

8. ....../п/............

Атанас Замфиров Лилов,

9. ....../п/............

Ангел Николов Джунински,

04.05.2017 г.

гр. Белоградчик

Последно променена вЧетвъртък, 04 Май 2017 17:52
Влезте, за да коментирате
нагоре

„Този сайт е създаден в рамките на Договор №РД50-99/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 година