Menu
EU   leader   pSR   rb
A+ A A-

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР на Местна инициативна група Белоградчик – Димово - Макреш

Влезте, за да коментирате
нагоре

„Този сайт е създаден в рамките на Договор №РД50-99/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 година