Menu
EU   leader   pSR   rb
A+ A A-
Партньори

Партньори (1)

Изпълнение на проект за създаване на Местна инициативна група финансирана по Договор РД 50-99/17.08.2016 г., сключен между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Белоградчик

Изпълнение на проект за създаване на Местна инициативна група финансирана по Договор РД 50-99/17.08.2016 г., сключен между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Белоградчик за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за извършване на подготвителни дейности, създаване на МИГ и разработване на Стратегия за местно развитие, съгласно ПРСР 2014 – 2020 г.

Бюджет на проекта: 58 674,90 лв.

Бенефициент по проекта: Община Белоградчик

Партньор №1: Община Димово

Партньор №2: Община Макреш

Партньор №3: Народно Читалище „Паисий Хилендарски – 1927 г.” – гр. Димово

Партньор №4: ЕТ „Джони – Людмил Николов” – гр. Белоградчик

Краен срок за изпълнение: 17.05.2017 г.

 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

„Този сайт е създаден в рамките на Договор №РД50-99/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 година