Menu
EU   leader   pSR   rb
A+ A A-

Информация ЗА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (ВОМР)

Информация ЗА ПОДХОДА  ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО   РАЗВИТИЕ (ВОМР)

Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) е инструмент за участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които сме изправени днес. ВОМР е подход, който изисква време и усилия, но със сравнително малки финансови инвестиции, може да окаже значително влияние върху живота на хората и да се генерират нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в практиката.

Последно променена вПонеделник, 24 Април 2017 10:08
Влезте, за да коментирате
нагоре

„Този сайт е създаден в рамките на Договор №РД50-99/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 година