Menu
EU   leader   pSR   rb
A+ A A-

Списък на членовете на колективния управителен орган на МИГ Белоградчик - Димово - Макреш

 

Списък на членовете на колективния управителен орган на МИГ Белоградчик - Димово - Макреш
         
Наименование (за ЮЛ)/      Име и фамилия (за ФЛ) Седалище и адрес на управление (за ЮЛ)/ Постоянен адрес (за ФЛ)  Сектор, на който лицето е представител в публично-частното партньорство Име и фамилия на представляващия юридическото лице
1 Община Белоградчик гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис І” №6 публичен Борис Стефанов Николов – кмет на община Белоградчик
2 Община Димово гр. Димово, ул. „Георги Димитров” №137 публичен Лозан Георгиев Лозанов – кмет на община Димово;
3 Община Макреш с. Макреш, ул. „Георги Бенковски” № 88 публичен Иван Каменов Вълчев – кмет на община Макреш;
4 ЮЛНЦ - Спортен клуб  "Скалите" Гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски” №15А нестопански сектор Людмил Митков Николов
5 Боян Минков Иванов с. Стакевци, общ. Белоградчик, ул. "38", №4 нестопански сектор  
6 Людмил Николов Алексиев с. Рабиша, общ.Белоградчик, ул.”Двадесет и първа” №18 нестопански сектор  
7 „Живков, Лилов, Нешев и сие” СД гр. Белоградчик, ул. „Петко Казанжди” №37 стопански сектор Атанас Замфиров Лилов
8 ЕТ „Джун – Ангел Джунински” гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски”№15 стопански сектор Ангел Николов Джунински
9 Николай Ангелов Николов с. Макреш, ул. „Г. Бенковски”№187 стопански сектор  

 

Влезте, за да коментирате
нагоре

„Този сайт е създаден в рамките на Договор №РД50-99/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 година