Menu
EU   leader   pSR   rb
A+ A A-

Списък на членовете на колективния управителен орган на МИГ Белоградчик - Димово - Макреш

 

Списък на членовете на колективния управителен орган на МИГ Белоградчик - Димово - Макреш
         
Наименование (за ЮЛ)/      Име и фамилия (за ФЛ) Седалище и адрес на управление (за ЮЛ)/ Постоянен адрес (за ФЛ)  Сектор, на който лицето е представител в публично-частното партньорство Име и фамилия на представляващия юридическото лице
1 Община Белоградчик гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис І” №6 публичен Борис Стефанов Николов – кмет на община Белоградчик
2 Община Димово гр. Димово, ул. „Георги Димитров” №137 публичен Лозан Георгиев Лозанов – кмет на община Димово;
3 Община Макреш с. Макреш, ул. „Георги Бенковски” № 88 публичен Иван Каменов Вълчев – кмет на община Макреш;
4 ЮЛНЦ - Спортен клуб  "Скалите" Гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски” №15А нестопански сектор Людмил Митков Николов
5 Боян Минков Иванов с. Стакевци, общ. Белоградчик, ул. "38", №4 нестопански сектор  
6 Людмил Николов Алексиев с. Рабиша, общ.Белоградчик, ул.”Двадесет и първа” №18 нестопански сектор  
7 „Живков, Лилов, Нешев и сие” СД гр. Белоградчик, ул. „Петко Казанжди” №37 стопански сектор Атанас Замфиров Лилов
8 ЕТ „Джун – Ангел Джунински” гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски”№15 стопански сектор Ангел Николов Джунински
9 Николай Ангелов Николов с. Макреш, ул. „Г. Бенковски”№187 стопански сектор  

 

Продължава...

Списък на членовете на колективния върховен орган на МИГ Белоградчик - Димово - Макреш

 

Списък на членовете на колективния върховен орган на МИГ Белоградчик - Димово - Макреш
         
Наименование (за ЮЛ)/      Име и фамилия (за ФЛ) Седалище и адрес на управление (за ЮЛ)/ Постоянен адрес (за ФЛ)  Сектор, на който лицето е представител в публично-частното партньорство Име и фамилия на представляващия юридическото лице
1 Община Белоградчик гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис І” №6 публичен Борис Стефанов Николов – кмет на община Белоградчик
2 Община Димово гр. Димово, ул. „Георги Димитров” №137 публичен Лозан Георгиев Лозанов – кмет на община Димово;
3 Община Макреш с. Макреш, ул. „Георги Бенковски” № 88 публичен Иван Каменов Вълчев – кмет на община Макреш;
4 НУ „Васил Левски” - Белоградчик гр. Белоградчик, пл. „Възраждане” №4 публичен Светла Илиева Табакова - директор
5 СУ „Христо Ботев” - Белоградчик гр. Белоградчик, ул. „Иван Вазов” №4А публичен Цецка Любенова Нешева - директор
6 ЮЛНЦ - Спортен клуб  "Скалите" Гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски” №15А нестопански сектор Людмил Митков Николов
7 НЧ "Развитие 1893" - Белоградчик гр. Белоградчик, пл. „Възраждане” №1 нестопански сектор Валери Тодоров Цветков
8 ЮЛНЦ -Сдружение за развитие на  северозапада   гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис І” №6 нестопански сектор Николай Светланов Димитров
9 ЮЛНЦ -Спортен клуб "Балкан” Гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски” №15 нестопански сектор Антон Иванов Трифонов
10 ЮЛНЦ -Волейболен клуб  „Град” гр. Белоградчик ул.”Васил Левски”, №1 вх”А”, ет. I, ап.2 нестопански сектор Красен Петров Христов
11 ЮЛНЦ -Велоклуб "Скала" гр. Белоградчик ул. “Христо Ботев”, №24 нестопански сектор Радослав Николов Гайдаров
12 ЮЛНЦ -"Природозащитно дружество - Белоградчик" гр. Белоградчик, ул. "Петко Ковача" №2 нестопански сектор Тодор Илиев Тодоров
13 ЮЛНЦ - „Синьо небе”  гр. Белоградчик ул.”Стара планина”, №2 нестопански сектор Георги Росенов Веселинов
14 Симеон Иванов Илиев гр. Белоградчик, ул. „Стара планина” №1, ет.4 нестопански сектор  
15 Огнян Тодоров Гаврилов  гр. Белоградчик, жк „Здравец” №4, ет.1 нестопански сектор  
16 Иван Игнатов Иванов гр. Белоградчик, ул. "Княз Ал. Батенберг" №8 нестопански сектор  
17 Боян Минков Иванов с. Стакевци, общ. Белоградчик, ул. "38", №4 нестопански сектор  
18 Румяна Ангелова Алексиева гр. Белоградчик ул. „Миджур” №3, вх. а, ет.3  нестопански сектор  
19 Диляна Петрова Костова гр. Видин, общ. Видин, жк „Панония 1”, ет. 5, ап. 15 нестопански сектор  
20 Тина Ангелова Василева гр. Белоградчик, ул. „Атанас Марков” №3 нестопански сектор  
21 Савина Василева Спасова Гр. Белоградчик, ул. „Божко Иванов” №36 нестопански сектор  
22 Камелия Иванова Коцева с.Раяновци, общ. Белоградчик, ул.”10” №10 нестопански сектор  
23 Людмил Николов Алексиев с. Рабиша, общ.Белоградчик, ул.”Двадесет и първа” №18 нестопански сектор  
24 Любослава Венелинова Йорданова Гр. Белоградчик, ул.”Иван Срацимир” №3 нестопански сектор  
25 „Живков, Лилов, Нешев и сие” СД гр. Белоградчик, ул. „Петко Казанжди” №37 стопански сектор Атанас Замфиров Лилов
26 „ДАНИМА 69” ЕООД гр. Белоградчик, ул. „Недялко Първанов” №5 стопански сектор Даниел Цветанов Ангелов
27 „Първоцвет” ООД гр. Белоградчик, ул. „Христо Ботев” №26 стопански сектор Радослав Цветанов Младенов
28 ЕТ „Джун – Ангел Джунински” гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски”№15 стопански сектор Ангел Николов Джунински
29 „Уникат 50” ЕООД гр. Белоградчик, ул. „Любен Каравелов” №7, вх. А стопански сектор Никола Радков Гайдаров
30 ЕТ „ДАЯ – Дафинка Янкулова” гр. Белоградчик, ж.к. „Здравец” №18 стопански сектор Дафинка Александрова Янкулова
31 ЕТ „Дъбравка-Румен Маринов“ гр. Белоградчик,  жк.”Здравец” №42,ет.2 стопански сектор Румен Емилов Маринов
32 Любка Георгиева Иванова гр. Белоградчик, жк „Здравец” № 24,ет.2 стопански сектор  
33 ЕТ „Драките” –Ангел Боянов гр. Белоградчик, ул. „Трети Март” №37 стопански сектор Ангел Петров Боянов
34 Васил Георгиев Рангелов гр. Белоградчик, ул. „Антон Страшимиров”  стопански сектор  
35 Маргарита Димитрова Иванова гр. Белоградчик, ул. „Полковник Кантилии” №6 стопански сектор  
36 ЕТ „ПАМ-65-Пламен Матеев” Гр. Белоградчик,ул. ”Стара планина”№2  стопански сектор Пламен Матеев  Иванов
37 Николай Ангелов Николов с. Макреш, ул. „Г. Бенковски”№187 стопански сектор  
38 ЕТ „Магура-Виктория Стефанова” гр. Белоградчик, бул.”Съединение” №9 стопански сектор Виктория Щилиянова Стефанова
40 „Габър – Г” ЕООД гр. Димово, ул. „Девети септември” №33 стопански сектор Георги Лозанов  Георгиев
41 „В.А.Т.“ ЕООД гр. Белоградчик ул. „Миджур“ 32 стопански сектор Тодор Кирилов Цеков

 

Продължава...
Абонамент чрез RSS

„Този сайт е създаден в рамките на Договор №РД50-99/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР 2014-2020 година